Det stilles strenge krav til produksjonen av Aloe Vera Groups produkter, helt fra dyrking av Aloe vera planten i Mexico til produktene er fylt i tuber og flasker og står hos forbrukerne.
Aloe Vera Group importerer Aloe vera bladgele fra en av verdens største produsent Aloecorp, Denver i Colorado. Deres Aloe vera blir dyrket uten bruk av pesticider og andre kjemikaler, og de kan garantere stabil levering av høy kvalitet i store mengder. De fremstiller Aloe vera bladgele med en avansert teknikk som sikrer at de aktive virkestoffene i bladgeleen bevares. De har tett kontakt med forskningsinstitusjoner i USA som forsker på Aloe veraens egenskaper.

Aloecorp er den eneste råvareleverandør som har 2 sorteringer og begge sorteringer er godkjent av International Aloe Vera Science Council (IASC). Hvis mer enn 10 % av tørrstoffet av råvaren er polysakkarider med molekylstørrelse 50 til 200 kilo dalton kan produktet kalles Activ Aloe. IASC krever kun 5 % polysakkarider totalt.

Polysakkarider som glucomannan og acemannan anses i dag for de to mest aktive stoffene i Aloe vera

FRA HØSTING TIL RÅVARE
Etter innhøsting, som skjer for hånd, må det høyst gå 6 timer før Aloe vera-bladgeleen er produsert og forseglet i tanker. Produksjonen foregår under tilsvarende forhold som på et dansk meieri, altså med strenge krav til hygiene og produksjonskvaliteten.
Produksjonen av Aloe vera blad gel starter med at bladene vaskes. Deretter pressen bladgeleen ut og mikrofiltreres. Videre blir den høypasteurisert for å stoppe et enzym som ellers vil bryte ned de viktige polysakkaridene, og for å drepe eventuelle mikroorganismer i geleen. Tilslutt tilsette konserveringsmidler etter pasteuriseringen.

VIDEREBEHANDLING AV RÅVARE
Fra råvaren produseres det ferdige produkter i Danmark. Alle produktene fremstilles under strenge og kontrollerte forhold. Det utføres råvareanalyse og ferdiganalyse på alle produktene av anerkjent laboratorium i Danmark. I tillegg utføres det løpende holdbarhetsforsøk slik at det til en hver tid kan dokumenteres at produktene har minimum 2 års holdbarhet.

KOSTTILSKUDD
AVIVIR Drikke Aloe Vera er kun tilsatt natriumbenzoat og kaliumsorbat som konserveringsmidler. Sitronsyre er tilsatt som surhetsregulerende middel og askorbinsyre (C-vitamin) som antioksidant. Drikken inneholder ingen kunstige smaks- eller søtstoffer. Det sendes prøver til analyse hos UNIGEN Pharmaceuticals Inc. som dokumenterer råvarens høye kvalitet og aktivitet er bevart helt frem til ferdig produkt.

KROPPSPLEIEPRODUKTER
AVIVIR kroppspleieprodukter har høyere innhold og kvalitet av Aloe vera enn de fleste andre tilsvarende produkter på markedet. Innholdet av økologisk Aloe vera deklareres i prosent på emballasjen (50 – 99,5 %). Videre er det viktig for Aloe Vera Group at de andre ingrediensene har samme høye kvalitet. Det benyttes for eksempel ikke parfyme, petrolatum, methyldibromo, glutaronitrile phenoxyetanol, parabener og triklosan.

AVIVIR ALOE VERA – EGENSKAPER OG RESULTATER
AVIVIR Aloe Vera med sitt høye innhold av Aloe vera fra Activ Aloe® reparerer, pleier, tilfører fuktighet og beskytter huden. I tillegg virker Aloe vera-geleen beroligende og kjølende på eksempelvis solvarm hud.

MERKING
Svanemerket er et miljømerke som viser at en vare blant annet er de som belaster miljøet minst og at de oppfyller visse helsekrav. Det skal heller ikke inngå stoffer som står på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer eller allergifremkallende parfymer og konserveringsmidler.

Alle Aloe Vera Groups produkter er svanemerkegodkjent.

Internasjonal Aloe Science Council IASC er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for best mulig Aloe vera-, dokumentasjon og etikk. Oppfyller firmaets produkter bestemte kriterier kan deres merke benyttes etter godkjennelse fra IASC.

For Aloe Vera Group er godkjennelse gitt med innhold av Activ Aloe® i prosent. Hvis ikke prosenten er oppgitt skal det som minimum være 15 % i Aloe vera produktet (IASC’s certifiseringsregler).

EMBALLASJE
Av hensyn til sikkerhet, holdbarhet og miljø er det valgt emballasje som er fremstilt av plasttypene PET, PE og PE med en barriere av EVOH.
Til AVIVIR Drikke Aloe Vera benyttes flasker som er fremstilt av PET. I produkter med høyt innhold av Aloe vera er det viktig å ha en sterk og tett emballasje som sikrer at oksygen ikke trekker inn i produktene og skader dem. PET har en hard og sterk barriere som gir meget god beskyttelse mot oksygen, vann og lukt.
Alle øvrige flasker er fremstilt av PE. PE er meget motstandsdyktig overfor vann, lukt og de fleste oppløsningsmidler. Tuber er også fremstilt av PE, men ettersom lotions og kremer har et spesielt høyt innhold av Aloe vera benyttes EVOH i tubene. EVOH er en oksygensperre som legges mellom to lag av PE.

PET, PE og PE med en barriere av EVOH inneholder ikke bisphenol A og phthalater som man mistenker kan være hormonforstyrrende.

GJENBRUK
Når PET og PE tilføres varme smelter de og får en nærmest stearin-aktig konsistens. Ved avkjøling blir de faste igjen. Denne egenskapen utnytter man i behandlingen hvor man oppvarmer materialet, former det og avkjøler det. Det betyr at PET og PE kan smeltes om og gjenvinnes. I mange land samler man inn PET til gjenbruk.

PET og PE fremstilles av naturgass som brennes som energioverskudd og inngår i naturens kretsløp. Ved forbrenningen omdannes PET og PE til CO2, H2O og litt aske. Det gjør PET og PE til et godt miljøvalg.

PLAST ELLER GLASS
Det kommer av og til spørsmål fra butikker og kunder om hvorfor det ikke benyttes glass som emballasje. Det er en klar årsak til det: Glass er tungt og transporten gir derfor større CO2-avtrykk. I tillegg belaster glass miljøet når det senere smeltes om til annen emballasje. Det er et bevisst valg at det ikke brukes lokk eller tuber av metall da disse ofte blir kastet i det daglige avfallet og ved forbrenning ender det som slagg.