grontpunktGrønt Punkt Norge er en non-profit medlemsorganisasjon.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall. Dette gjøres gjennom Grønt Punkt Norge.

Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen.
Grønt Punkt Norge med tilhørende materialselskap tar ansvar i hele landet og der emballasjen blir avfall.

GO HEALTHY AS er medlem i Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge AS